Corul Mixt "Nașterea Domnului"

     Odată cu creşterea Corului de copii „Eufonia” compus din elevii Şcolii Generale nr.22 „Caius Iacob” dirijat de prof. Lödi Magdalena a început să se contureze noua biserică din cartierul Micalaca, devenind atât biserica cât şi corul doi fraţi într-o lumină,  având menirea să transmită prin armonia cântului şi a faptelor tradiţia bisericii milenare a poporului român din obârşia lui, vestigiile trecutului mereu sporite în decursul istoriei pentru  a putea fi transmise generaţiilor viitoare şi cele două şi-au împletit destinele slujind aceluiaşi scop. Corul a fost cunoscut sub numele de Eufonia, Corul din Câmp şi acum este denumit Corul Mixt „Naşterea Domnului” .
Corul Mixt „Naşterea Domnului” a fost înfiinţat în toamna anului 2000 datorită iniţiativei şi viziunii Părintelui Vicar Iacob Bupte. În viziunea dumnealui cuvântul de învăţătură şi întărire sufletească are o forţă mult mai mare şi mai profundă dacă este însoţit de o cântare bisericească potrivită, cântare care ajunge direct în sufletul credincioşilor unde începe clădirea migăloasă şi durabilă a credinţei.
            Ca dirijor al formaţiei corale a fost numită profesoara Magdalena Lodi, care dirija în acel moment corul de copii  „Eufonia” al Bisericii ortodoxe Micalaca Veche.
          În primul an de activitate   Corul Mixt „Naşterea Domnului”  număra 30 de membrii, cu timpul acesta ajungând la 45 de membrii.
          De la început a funcţionat ca un cor de cameră pe patru voci, având componenţă diversificată ca şi pregătire şi experienţă muzicală, situaţie des întâlnită în cadrul corurilor de amatori din cadrul parohiilor.
          Un fenomen lăudabil este faptul că mulţi tineri formaţi în cadrul corului de copii menţionat mai sus îşi continuă activitatea corală în Corul Mixt „Naşterea Domnului”, alcătuind un nucleu de bază pe care se sprijină formaţia corală.
          Repertoriul corului nostru cuprinde trei liturghii de mare circulaţie:
- Liturghia de Gavriil Musicescu
- Liturghia psaltică de Nicolae Lungu
- Liturghia psaltică de Gheorghe Cucu
         Pe lângă acestea corul are în repertoriu un număr mare de pricesne pentru fiecare sărbătoare religioasă de peste an, colinde şi prelucrări de folclor.
          De-a  lungul existenţei sale corul a luat parte la numeroase sărbători religioase din cadrul Bisericii Ortodoxe Române pe lângă care activează, a participat la sărbători ale cartierului Micalaca, a desfăşurat numeroase pelerinaje la mănăstiri renumite de pe tot teritoriul ţării şi a cântat în spectacole caritabile.
          Legături deosebit de nobile şi strânse s-au înfăptuit între acest cor şi comunitatea românilor de pe lângă parohia Ortodoxă din Knittelfeld, Austria, corul fiind prezent în două ocazii deosebit de importante în viaţa acestei parohii, respectiv la târnosirea bisericii în anul 2009 şi sfinţirea picturii interioare (9 noiembrie 2013), dând răspunsurile liturgice în cadrul slujbelor.
          Viaţa unei formaţii corale ca şi viaţa unui om este supusă adeseori anumitor provocări, care dacă sunt binevenite au un efect deosebit de bun prin faptul că întăresc, dau încredere în continuare drumului.
          Astfel că începând cu anul 2011 partea cea mai curajoasă a corului alcătuită din 20 de membrii tineri  au hotărât să participe la un concurs coral internaţional din Ohrid, Macedonia, conduşi de tânăra profesoară Laura-Andreea Roşu. Entuziasmul şi profesionalismul lor a cucerit locul II la acest concurs.
În anii următori corul participă în fiecare an la concursuri corale internaţionale astfel :
- În anul 2012 participă la „The 22nd International Festival of Advent and Christmas music 2012 with Petr Eben´s prize - Prague, 30th november - 1st december, 2012, unde atât corul de cameră cât şi corul mixt au câştigat, fiecare un meritoriu loc II (Silver Diploma), interpretând colinde româneşti cât şi piese impuse de regulamentul festivalului. Corul de cameră Vestitorii fiind condus de prof. Laura-Andreea Roşu iar corul mixt fiind condus de către prof. Magdalena Lodi. Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe – Ambasada României în Cehia se anunţa la acea vreme “România va fi reprezentată la a 22-a ediţie a Festivalului Internaţional de Colinde şi Muzică de Advent de corul mixt „Naşterea Domnului”, corul de tineret „Vestitorii” ambele aparţinând de Parohia Ortodoxă Română Micălaca Veche II din Municipiul Arad.(http://praga.mae.ro/local-news/920).
- În anul 2013 corul mixt “Naşterea Domnului” participă la „1st European Choir Games” organizat de către Interkultur, obţinând diploma de argint- nivelul  VIII, la categoria Folclor – Open Competition.
    Drumul corului continuă, având numeroase proiecte, obiective generoase, atractive, dătătoare de bucurie sufletească pe care o trăiesc coriştii şi pe care apoi o împărtăşesc celor cărora le cântă, de altfel Corul mixt “Naşterea Domnului” al Parohiei Ortodoxe Române Micalaca Veche II din Arad, este un cor cu activitate misionară cuprinsă în proiectul transfrontalier dintre Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia de Gyula- Ungaria. Proiectul cu numărul HURO/1101/ 090/2.1.3 se realizează în cadrul Programu­lui de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu) cu sprijinul Uniunii Europene şi cu cofinanţarea Fondului de Dezvoltare Regională din Europa, respectiv Republicii Ungare şi României (www.huro-cbc.eu). Partenerii din proiect sunt Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, ca partener principal, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Aradului şi Fundaţia publică pentru dezvoltarea localităţii Otlaca Pustă.

          
    Un alt proiect măreţ al formaţiunii corale este participarea la 8th World Choir Games 2014 – Riga, Letonia. De altfel 480 de formații corale din toată lumea și-au anunțat participarea prin înscrierea la cea de-a opta ediție a Jocurilor Corale Mondiale cunoscută și sub numele de Olimpiada Corală Mondială. În organizarea INTERKULTUR și a RIGA 2014 FOUNDATION, această cunoscută competiție mondială va avea loc în anul 2014, în perioada 9 - 19 iulie în Riga, Letonia, oraș ales să poarte titlul de Capitală Culturală Europeană.  Între formațiile înregistrate deja la Olimpiada Corală Mondială se numără și formația noastră corală, Corul Mixt „Nașterea Domnului” al Parohiei Ortodoxe Române Arad-Micălaca-Veche II ce va participa la secțiunea Open Competition categoria 28 Folclor. Participarea a fost încununată prin obţinerea locului doi la secţiunea amintită.

 

 

  

 

v

v

v