Ultimele știri

Înveșmântarea bisericii ”Nașterea Domnului ” cu pictură

“Nevoia construirii unei noi biserici s-a făcut simţită tocmai prin devenirea continuă a vechii localităţi înspre nou, aducând şi mărirea numărului celor ce vieţuiesc aci; iar realizarea acesteia cerea de la sine o prezentare pe măsură… continuând propriu-zis ceea ce a început, părintele Iacob Bupte, care pe lângă slujirea parohială a îndeplinit şi funcţia de vicar eparhial, înscriindu-se în cronica bisericească prin toate cele întreprinse în vederea creării unei adevărate opere, ca iniţiatorul ei. Spre regretul tuturor el nu a gustat deplin mulţumirea săvârşirii, urmând să privească întregul întocmai, spre răsplătirea de dincolo de zările percepţiei omeneşti mărginite. Urmărind expunerea limpede şi atrăgătoare încununată spre o mai bună însuşire a textului cu planşele şi imaginile corespunzătoare şi însuşindu-se cuprinsul prin prisma istoriei, cea a arhitecturii şi picturii îndeosebi, s-ar putea considera clădirea ca monumentală, mai ales că cei care au executat-o o socotesc în această perspectivă, ea reflectând şi viaţa oamenilor care se desfăşoară în juru-i, cu toate însuşirile, posibilităţile şi preferinţele unei societăţi cu pretenţiile la nivelul timpului şi locului. Cetatea însăşi a Aradului, înglobând parte din aşezările bine definite din vecinătate ca deţinând un grad avansat de aliniere la exigenţele etapelor dezvoltării societăţii, câştigă prin încadrarea edilitară a bisericii, un spor de afirmare prestigioasă la tot ceea ce înseamnă promovarea în rândul celor ce fac cinste ţării şi neamului. Ansamblul, atât din exterior, cât şi în interior, reuşeşte să creeze cadrul cerut de rugăciune şi slujbă religioasă pentru o permanentă îmbunătăţire a vieţii materiale şi spirituale a credincioşilor, respectând preceptele morale pe temeiul învăţăturii de credinţă. Ori, arta bisericească însăşi trebuie să susţină prin tot ceea ce ţine de bine şi frumos manifestarea duhului bisericesc în căutările din lume. În această accepţiune s-ar exprima convingerea că lucrarea de referinţă reprezintă un adevărat manual privind erminia bisericească sau rânduiala întocmirii şi aşezării sfintelor icoane în biserică. Evenimente biblice sau tradiţionale, identificate cu precădere în Evangheliile duminicale sau sinaxarele cărţilor de cult, pictate pe pereţii bisericii încadrează pe privitori într-o atmosferă ce îi transpune într-o lume mai presus de lume, spre cele ale lui Dumnezeu de la care vine, cum iarăşi rugăciunea încredinţează în contextul Sfintei Scripturi, “toată darea cea bună şi tot darul desăvârşit” (Iacob 1, 17). Este redat în culori atrăgătoare calendarul ortodox, cu o vădită predilecţie pentru sfinţii români, ca pilde şi cu îndemnuri pentru credincioşi la respectarea timpului liturgic într-un spaţiu binecuvântat de Biserică întregului pământ al patriei. Referinţa la ierarhia locală constituie un indicativ pentru afirmarea unităţii bisericeşti şi naţionale. Totul vrea şi reuşeşte să fie, întărire pentru slujitori, încredere pentru creştini, învăţătură pentru tineri, îndrumare pentru toţi şi dar mijlocitor spre înaintare în toate cele bineplăcute lui Dumnezeu. Dacă edificiul în sine grăieşte despre o muncă asiduă, nu mai puţin şi lucrarea care redă efortul al cărui rezultat este spre toată aprecierea. Se aduce din partea conducerii epariale, şi pe această cale, dovada recunoştinţei faţă de toţi cei care au contribuit la înălţarea bisericii spre mărirea lui Dumnezeu şi mântuirea tuturor credincioşilor.

 

†TIMOTEI

 ARHIEPISCOP al ARADULUI
(din Cuvântul înainte la volumul ”Biserica Nașterea Domnului Arad”)

 


 

S-au finalizat încă 2 registre de pictură în turla bisericii - proroci şi drepţi ai Vechiului Testament. Echipa de pictori ai bisericii:

 

 

Casa parohiei Arad Micalaca Veche II a fost sfinţită

În seara zilei de 6 iulie 2016 Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Timotei a săvârşit slujba de sfinţire a Oficiului parohial al parohiei arădene Micalaca Veche II, care va fi folosit în perioada imediat următoare găzduirii pictorilor care îmbracă în preafrumoasă haină biserica parohiei cu hramul „Naşterea Domnului”. >>continuare


 

S-a dat jos schela din altarul bisericii, fiind finalizată pictura Maica Domnului cu Pruncul Platytera, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, Înălţarea Domnului, Pogorârea Duhului Sfânt, Proorocii Moise, David, Solomon, Ilie, Elisei, Isaia.

 Mâine, 09 mai 2016, la ora 16, 30 la pomenirea Aducerii moaştelor Sf Ierarh Nicolae la Bari, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Timotei avem bucuria aducerii unei părţi din moaştele Sfântului Nicolae la Catedrala Arhiepiscopală "Sf. Treime" din Arad. Vă aşteptăm cu drag!


 

Slujba ÎnvieriiProhodul Domnului
Lumini ...

Aşa pot fi socotite activităţile desfăşurate în parohia arădeană Micalaca Veche II, mai ales în răstimpul zilelor de Post Mare, îndreptate către copii, vârstnici sau bolnavi din spitale. descarcă

 

Postul Mare are rânduite slujbele sale specifice în fiecare zi. În biserica noastră, în prima săptămână se săvârşesc dimineaţa Utrenia, Ceasurile şi Obedniţa, iar seara, în zilele de luni, marţi, miercuri şi joi de la ora 17 Slujba Canonului Mare al Sfântului Andrei Criteanul. Miercuri şi Vineri dimineaţa se sevârşeşete, pe tot parcursul Postului, Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite, iar seara slujba Pavecerniţei cele Mari, cu cuvânt de învăţătură. Catehezele ce vor fi rostite în biserica parohială sunt grupate sub tema "Postul - întoarcere în Rai" după următorul program: descarcă


 

Astăzi, 15 martie 2016 s-a făcut începutul pictării bisericii noastre parohiale cu hramul "Naşterea Domnului". În turla bisericii se pictează icoana Iisus Hristos Pantocrator.


 

Sâmbătă, 05 martie 2016, după slujba Vecerniei de la ora 17.00, în biserica "Naşterea Domnului" a parohiei Arad Micalaca Veche II - parcul Orizont -  va avea loc conferinţa susţinută de ierom. NICHOLAS SAHAROV de la mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul Essex, Anglia. Vă aşteptăm cu drag

 

În Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a fariseului) şi la pomenirea Sfântului Cuvios Timotei, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost primit, cu deosebită bucurie de preoţii şi credincioşii Parohiei Arad-Micalaca Veche II. >> continuare

 


 

  • S-a început montarea schelei pentru pictură, astăzi 15 februarie 2016.

 

 

 

 

 

  

 

v

b