Istoricul parohiei

 

 

 

      În şedinţa Adunării Parohiale a parohiei Arad Micălaca Veche din data de 24 noiembrie 1991, preşedintele adunării, PC Părinte Demian Tudor, propune edificarea unei biserici ortodoxe române în zona blocurilor şi motiveză această necesitate întrucât în zona de locuinţe creată în ultimii 20 ani, există un număr mare de credincioşi ortodocşi. Totodată se arată faptul că biserica Parohiei Ortodoxe  Române Micalaca Veche, situată pe strada Renaşterii, a devenit neîncăpătoare, mai ales la marile praznice împărăteşti  în decursul anului.
      Cu ajutorul Sfintei Episcopii în data de 31.10.1991, Primăria Municipiului Arad emite un aviz favorabil cu nr.14185/31.10.1991, pentru construirea unei noi biserici. Consiliul Parohial Micalaca Veche a hotărât în unanimitate să solicite Primăriei arădene atribuirea terenului parcului cunoscut sub numele de „23 August”. Terenul pe care se construieşte noua biserică a fost concesionat de la Consiliul Municipal Arad, în baza contractului încheiat, parohia achitând 15% din valoarea acestuia.

      S-a trecut la proiectarea bisericii realizată de SC Renovatio Arad, executant fiind SC Total Construct, având ca diriginte de şantier pe ing. Ardelean Ioan ( din 1993), iar din anul 2003, ing. Carmen Frunză. Construcţia noii biserici începe în anul 1994 odată cu edificarea Paraclisului  cu hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. A urmat realizarea fundaţiei bisericii de CONAR Arad. Aceste lucrări au fost împlinite de către toţi trei preoţii de la biserica de pe str. Renaşterii – PC Preot Pavel Goldiş, PC Preot Iacob Bupte şi PC Preot Emil Roman.
      În ceea ce priveşte construcţia bisericii cu hramul  „Naşterea Domnului”, nu s-a putut realiza în scurt timp deoarece era necesară eliberarea documentaţiei tehnice precum şi din lipsa unei finanţări constante. Cum toate acestea nu au putut fi sincronizate din cauze independente de voinţa conducerii parohiei, este evident că procesul de construire a decurs destul de anevois.
      Dacă la început oficierea slujbelor religioase se făcea în aer liber, la Paraclis, atât pe timp favorabil dar şi în anotimpul de iarnă, deşi nu era uşoară oficierea şi săvârşirea lor în mod corespunzător, după un timp relativ scurt, slujbele religioase au ajuns să se săvârşească în biserica propriu-zisă, la demisolul acesteia.
      În ajunul Crăciunului anului 2008 se sfinţeşte demisolul bisericii de către Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. Timotei Seviciu, Episcopul Aradului.
      Urmează ridicarea  zidurilor  bisericii, ridicare care este anevoioasă şi se face sub atenta şi directa supraveghere a preotului Iacob Bupte. În acelaşi timp  se cumpără tabla din cupru pentru acoperişul bisericii, cele trei clopote, confecţionate în renumitul atelier de specialitate Grassmayer din Innsbruck (Austria) şi amplasate în turla clopotniţă.
      Iconostasul, Tronul Arhieresc, Tronul Maicii Domnului şi scaunele sunt din lemn de stejar şi sunt executate de către sculptorul I. Peiu din Moldova.
      Odoarele (obiectele de cult, vasele, precum şi veşmintele) au fost donate de credincioşi din afara parohiei la stăruinţa doamnei Jeni Gana, iar candelabrele şi alte articole specifice cultului, au fost procurate din Grecia.
      Datorită iniţiativei şi viziunii Părintelui Vicar Iacob Bupte care consideră că, cuvântul de învăţătură şi întărire sufletească are o forţă mult mai mare şi mai profundă dacă este însoţit de o cântare bisericească potrivită, cântare care ajunge direct în sufletul credincioşilor unde începe clădirea migăloasă şi durabilă a credinţei,   odată cu creşterea bisericii noi în cartierul Micalaca a crescut şi s-a dezvoltat corul Şcolii Generale nr.22 „Caius Iacob” dirijat de prof. Lödi Magdalena, cele două – Biserica şi corul – împletitindu-şi destinele, slujind aceluiaşi scop. Corul a fost cunoscut sub numele de Eufonia, Corul din Câmp, iar acum purtând denumirea de Corul Mixt „Naşterea Domnului” .
      Floriile anului 2012 aveau să aducă credincioșilor din parohie o bucurie deosebită prin prezența, slujirea și binecuvântarea ÎPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului în biserica propriu-zisă, nou construită. Din acel moment, cu atât mai mult, rolul benefic al bisericii pentru enoriași şi societate este reliefat prin activitatea slujitorilor sfântului altar în folosul tuturor. În momentul de faţă s-a realizat placarea cu marmură în interiorul bisericii, placarea cu granit a scărilor de acces în lăcaşul de cult şi placarea cu travertin a soclului bisericii şi turlei clopotniţă.
      Pentru înfrumuseţarea zonei, respectiv a întregului parc, parohia noastră a fost implicată în proiectul transfrontalier dintre Arhiepiscopia Aradului şi Episcopia de Gyula - Ungaria, prin crearea unui Centru ecumenic. Proiectul HURO/1101/090/2.1.3 s-a realizat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007 – 2013 (www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu), cu sprijinul Uniunii Europene și prin cofinanțarea Fondului de Dezvoltare Regională din Europa, respectiv a Republicii Ungare și a României (www.huro-cbc.eu). Partenerii din proiect au fost: Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, partener principal, Arhiepiscopia Aradului și Fundația Publică pentru dezvoltarea localității Otlaca Pustă.

 

v

v

v